top of page

Boekingsvoorwaarden Maisons 2.25 

1 Overeenkomst :
1.1 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van deze boekingsvoorwaarden en gaat in op het moment van (aan)betaling.
1.2 De overeenkomst wordt aangegaan tussen de verhuurder en huurder en/of huurster, hierna genoemd de huurder.
1.3 Na betaling van de huursom of een gedeelte hiervan ontvangt de huurder via e-mail een bevestiging.

 

2 Betaling:
2.1 Bij boekingen eerder dan 6 weken voorafgaande aan de huurperiode, dient een aanbetaling van 30% van de huursom te worden voldaan, het resterende bedrag dient voor het einde van de 6de week voorafgaande aan de huurperiode te worden betaald. Bij een boeking binnen 6 weken voor de aanvangsdatum, dient per omgaande het gehele bedrag te worden betaald.
2.2 Een boeking is definitief na ontvangst van de vereiste aanbetaling op de betreffende rekening van de eigenaar.

 2.3 Indien binnen de bovenstaande termijnen de verschuldigde bedragen niet zijn voldaan, wordt dit beschouwd als een annulering (zie art. 4).
2.4 Zolang het gehele bedrag nog niet is voldaan, kan er op geen enkele manier aanspraak gemaakt worden op verblijf in het huis.
2.5 Aanvullend op de betaling van de overeengekomen huurprijs dient de huurder de kosten van de verplichte eindschoonaak te betalen aan de eigenaar en wordt verrekend met de totaal te betalen huurprijs en of borg.

 

3 Toegang tot het huis:
3.1 Clubhouse Etang Vallier is door de eigenaar van het huis gemachtigd om namens hem te handelen. 
3.2 Bij besteld bedlinnen is het bed bij aankomst opgemaakt.
3.3 De sleutel moet bij vertrek terug gehangen worden in het sleutelkastje en deze moet na het afsluiten op 0000 gezet worden.

4 Annulering:
Indien een reservering wordt geannuleerd zijn annuleringskosten verschuldigd. Deze worden als volgt berekend:
- 30% van de boekingkosten bij annulering tot 42 dagen voor aankomst;
- 60% van de boekingkosten bij annulering tot 28 dagen voor aankomst;
- 100% van de boekingkosten bij annulering binnen 28 dagen voor aankomst of bij niet verschijnen.

In geval  Coronaregels, afgekondigd door de Franse of Nederlandse overheid , zullen wij uw bedragen restitueren.

5 Verblijf:
De huurder heeft de vrije beschikking over goederen en apparatuur zoals die aanwezig zijn in het huis.

 

6 Aansprakelijkheid en verplichtingen:
6.1 De huurder heeft de plicht om, als een goed huisvader, om te gaan met de aanwezige goederen en apparatuur, u bent immers te gast bij de eigenaar van het huis.
6.2 Bij ondeskundig gebruik en/of beschadigingen zal (zullen) de kosten verhaald worden op de huurder. Alle kosten die ontstaan doordat u de woning niet op tijd oplevert, worden op u verhaald. Goederen die worden aangetroffen na uw vertrek, bewaren we een redelijke periode voor u, maar we nemen hiervoor geen enkele verantwoording. Nasturen kan alleen op uw kosten.

6.3 Studenten (groepen) zijn niet toegestaan!

7.Gebruik van het huisje

Barbecueën met de aanwezige bbq is toegestaan.(deze dient voor vertrek van de woning schoon achtergelaten te zijn). Het gebruik van gas, water en elektra is weliswaar inclusief tot een maximum van 100 kWh per week indien het verbruik hoger is dan deze 100 kWh dient een toeslag van €0,40 per kWh bij betaald te worden en dit wordt op uw borg ingehouden. Gelieve de thermostaat van de verwarming terug te zetten als u niet in het huis aanwezig bent en de airco uit. U wordt verzocht om bij aankomst en vertrek de stand van de meter in de meterkast te fotograferen en aan ons door te mailen naar huisjecharentesud@gmail.com om discussie te voorkomen.

Onder- of doorverhuur is nadrukkelijk verboden. Verblijf van meer personen in de vakantiewoning dan op de reservering overeengekomen, c.q. dan het voor die woning geldende maximale aantal (6), is nadrukkelijk niet toegestaan zonder onze toestemming, en kan leiden tot het voortijdig beëindigen van de huurovereenkomst onzerzijds, zonder restitutie van huurgelden.

 

Het verplaatsen van kasten en bedden, evenals geluid- of televisieapparatuur of het mee naar buiten nemen van enig deel van de binnen inventaris -behalve natuurlijk serviesgoed, glazen en bestek voor uw maaltijd buiten, is uitdrukkelijk niet toegestaan. 

Denkt u eraan om als u het vakantiehuis tussentijds en bij vertrek verlaat, de deuren en ramen steeds zorgvuldig af te sluiten.

Bij vertrek moet u:

  1. De afwas hebben gedaan

  2. De bedden afgehaald hebben (het linnengoed graag in de badkamer)

  3. De vuilnisbakken hebben geleegd

  4. Het tuinmeubilair onder het overdekte terras zetten (de kussens graag binnen neerleggen!)

  5. Het huis veegschoon achter laten (let op ook onder het meubilair en de bedden!)

  6. Geen etenswaren en andere huishoudelijke artikelen in de kasten achterlaten (deze kunnen het schoonmaken belemmeren en trekken mogelijk ongedierte aan!)

  7. Eventueel breukwerk en of schade melden bij de beheerder van het huis.

  8. Afwasmachine, koelkast en diepvries leeg achterlaten

 

De verhuurder heeft het recht om gedurende de verhuurperiode de vakantiewoning te controleren en te inspecteren.

Indien huurder, zijn gezinsleden, zijn logés of door hem toegelaten bezoeker(s) de verplichtingen uit de voorwaarden, de gedragsregels, de aanwijzingen van de verhuurder c.q. zijn waarnemer of de overheidsvoorschriften ondanks eventueel voorafgaande waarschuwing niet of niet behoorlijk naleeft, respectievelijk naleven en wel in zodanige mate, dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de verhuurder niet kan worden gevergd, dat de verhuur wordt voortgezet, heeft de verhuurder of de door hem aangewezen waarnemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, en de huurder en medehuurders de toegang tot de woning te ontzeggen, zonder restitutie van huurgelden. Hiertoe behoort met nadruk het niet respecteren van de nachtrust of het onnodig veroorzaken van overlast!

 

8.Roken en Huisdieren:

In verband met allergieën en rookvrije eisen is het niet toegestaan om huisdieren mee te brengen en in het huisje te roken

9. Milieu:
Wij willen graag aan milieuvriendelijkheid meewerken. Wij hopen dat u dat ook wilt doen in de vorm van zuinig gebruik van water, verlichting en verwarming en gescheiden afval.

 

10. Aansprakelijkheid:

De eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:

Diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in het huis, het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van voorzieningen op het park.

De verhuurder is niet aansprakelijk voor overlast door anderen op het park.

De verhuurder verwacht dat huurder een reisverzekering en aansprakelijkheid verzekering afgesloten heeft.

bottom of page